Siatkwka jedn? z siedmiu dyscyplin Orlikowej Ligi Mistrzw

Tegoroczna edycja Orlikowej Ligi Mistrzw jest ju? sm?. Odbywa si? od kwietnia i b?dzie trwa?a do pa?dziernika, rywalizacja toczy si? w siedmiu dyscyplinach. S? to gry zespo?owe: pi?ka no?na, koszykwka, pi?ka r?czna, rugby, gry i zabawy ruchowe oraz w?a?nie siatkwka, a tak?e jeden sport indywidualny: skok wzwy?.

Do tej pory rozegrano fina? Orlikowej Ligi Mistrzw Wojewdztwa ?dzkiego w grach i zabawach oraz skoku wzwy?.

1 czerwca 2016 r. w Lubochni odby? si? fina? Orlikowej Ligii Mistrzw w grach i zabawach. Organizatorem bezpo?rednim turnieju by? ?dzki Szkolny Zwi?zek Sportowy. W eliminacjach gminnych i powiatowych uczestniczy?y reprezentacje z 28 szk? podstawowych wojewdztwa ?dzkiego, do fina?u OLM awansowa?y szko?y podstawowe z Lubochni, Tomaszowa Mazowieckiego, Zelowa i Zgierza. Zwyci??y?a Szko?a Podstawowa Nr 1 z Tomaszowa Mazowieckiego przed Szko?? Podstawow? z Zelowa i gospodarzami fina?w Szko?? Podstawow? z Lubochni.

11 czerwca 2016 r. w Aleksandrowie ?dzkim odby? si? fina? Orlikowej Ligi Mistrzw w skoku wzwy? "Jump wszyscy skacz?". Organizatorem bezpo?rednim turnieju by? Rudzki Klub Sportowy. Eliminacje trwa?y przez ca?y maj i odby?y si? w ?odzi, Tomaszowie Mazowieckim, Be?chatowie i Paj?cznie. W kategorii dziewcz?t najlepsze okaza?y si? reprezentantki ?odzi i Aleksandrowa ?dzkiego oraz Be?chatowa i Pabianic. W kategorii ch?opcw za?, reprezentanci Be?chatowa i Aleksandrowa ?dzkiego oraz Paj?czna i ?odzi.

17 wrze?nia w Kutnie odb?dzie si? fina? OLM w pi?ce r?cznej szk? podstawowych.

24 wrze?nia w Konstantynowie ?dzkim odb?dzie si? fina? OLM w pi?ce r?cznej gimnazjw.

15 pa?dziernika w Czestkowie (gmina Buczek) odb?dzie si? fina? OLM w pi?ce no?nej.

22 pa?dziernika w Zdu?skiej Woli odb?dzie si? fina? OLM w rugby.

29 pa?dziernika w Pabianicach odb?dzie si? fina? OLM w koszykwce.

Po trzyletniej przerwie siatkwka na orlikach wraca do Be?chatowa. Nasze miasto go?ci?o ju? najlepszych siatkarzy z wojewdztwa ?dzkiego w roku 2012 i 2013. Rok temu fina? odby? si? w Paj?cznie, a w 2014 gospodarzem by? Wieruszw.

Przypominamy, ?e wielki fina? odb?dzie si? w najbli?sz? sobot? 10 wrze?nia na boisku wielofunkcyjnym przy Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Be?chatowie (ul. Budryka 7). Nie zabraknie na nim siatkarzy PGE Skry Be?chatw!

Obecnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Szybki Kontakt

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY
SKRA Be?chatw
ul. D?browskiego 11
97-400 Be?chatw

tel/fax: +48 44 739 89 80

formularz kontaktowy